A tanszék hallgatóinak tudományos diákköri konferencia szereplései:

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005


1996. V. Országos Környezettudományi Diákkonferencia (OKDK), Gödöllő
    (vissza a lap tetejére)


Bérces Sándor: A Baláta és a Dráva-ártér futóbogár faunájának (Coleoptera: Carabidae) vizsgálata Barber csapdázással.
Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Horvatovich Sándor

Mátics Róbert: A gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) táplálkozása a költési időszakban.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Szatyor Miklós: A Mecsek hegység denevér faunájának kiegészítő és összehasonlító vizsgálata az irodalmi adatok és a jelen kutatások alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző1997. XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Nyíregyháza   
(vissza a lap tetejére)


Bérces Sándor: A Dráva-ártér futóbogarainak (Carabidae) cönológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Farkas Sándor

Gidó Zsolt: Időszakos vizek vízibogarainak és vízipoloskáinak faunisztikai és ökológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Majer József, Dr. Horváth Győző

Mátics Róbert: Alkalmasak-e a bagolyköpetvizsgálatok a kisemlősök populáció dinamikájánk leírására?
Témavezető: Dr. Horváth Győző
III. helyezés


Nagy Nóra
: Egy erdei habitat rágcsáló közösségének folt- és csapdahasználata.

Témavezető: Dr. Horváth Győző

Pálfalvi Katalin: Isopoda populációk szünfenobiológiai vizsgálata a Dráva árterén.
Témavezető: Dr. Farkas Sándor
III. helyezés

Szatyor Miklós: A nagy patkósdenevérek (Rhinolophus ferrumequinum) klímaigénye a hibernacula ideje alatt.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Tölgyesi Magdolna: Kisemlős populációméret becslési eljárások két alkalmazott módszerének gyakorlati vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
I. helyezés

Trócsányi Balázs: Hő- és fényviszonyok és aktivitás: a Günther-gekkó (Phelsuma guentheri) zárttéri tenyésztésének néhány vonatkozása.
Témavezető: Dr. J. E. Fa, Dr. Horváth Győző

Závoczky Szabolcs: Épületlakó denevérfajok felmérése és monitoringja Baranya megyében.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
II. helyezés


1998. VI. Országos Környezettudományi Diákkonferencia (OKDK), Budapest   
(vissza a lap tetejére)


Gidó Zsolt: Adatok az Orfűi-tó és környékének vízibogár faunájához
Témavezető: Dr. Majer József, Dr. Horváth Győző
Különdíj


Kónya Márton: A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata.
Témavezető: Dr. Korsós Zoltán, Dr. Horváth Győző

Reider Mónika: Celdömölk környékének kisemlős faunája gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli) köpetek vizsgálata alapján.
Témavezető: Dr. Purger Jenő

Pál József: Egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló fajainak csapdázhatósága és csapdák közötti mozgásmintázata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj


Pintér Viola, Kalmár Sándor: Megművelt és művelés alatt nem álló természetközeli nyílt habitatok kisemlős közösségeinek szünbiológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Wagner Zita: Korfüggő modellek alkalmazása egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj


1999. XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Debrecen   
(vissza a lap tetejére)


Gidó Zsolt: Vízibogarak (Hidradephaga, Palpicornia) faunisztikai és populációdinamikai vizsgálata egy mecseki élőhelyen.
Témavezető: Dr. Horváth Győző, Dr. Majer József
I. helyezés, Különdíj

Gruber Ágnes: Kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei a gyöngybagoly Tyto alba (Scop., 1769) köpetvizsgálata alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
III. helyezés


Kalmár Sándor: Apodemus agrarius populációinak összehasonlító sünbiológiai vizsgálata három különböző habitatban.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Knisz Judit: Egy művelésben felhagyott terület Microtus arvalis populáció időbeli dimnamikája és túlélésvizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Kónya Márton: A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata.
Témavezető: Dr. Korsós Zoltán, Dr. Horváth Győző


Pintér Viola: Két természetközeli nyílt habitat kisemlősfaunája és rágcsálóközösségének szünbiológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
III. helyezés

Wagner Zita: Kor- és ivarfüggés hatása a túlélés és visszafogási valószínűségre egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban.
Témavezető: Dr. Horváth Győző


2000. VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Debrecen   
(vissza a lap tetejére)


Gáborik Ákos: Csapdák közötti mozgás és szétterjedés egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsálóközösségének fajainál.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Gruber Ágnes: Kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) köpetvizsgálata alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző


Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) zsákmányösszetétele, összehasonlítva a táplálékkínálat csapdázásos felmérésével    .
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj


Pintér Viola: Az európai vidra Lutra lutra (Linnaeus, 1758) gyakorlati védelme és monitorozása, a hazai és aausztriai tapasztalatok összehasonlítása.
Témavezető: Dipl. Ing. Dr. Andreas Kranz, Dr. Lanszki József, Dr. Horváth Győző


Schäffer Dávid
: Mozaikos tóparti élőhelyegyüttes rágcsálóközössége, különös tekintettel a M. arvalis és a M. subterraneus együttes előfordulására.

Témavezető: Dr. Horváth Győző
III. helyezés


2001. XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Budapest   
(vissza a lap tetejére)


Gáborik Ákos: A mozgás- és búvóhelymintázat elemzése egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló populációinál.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
III. helyezés

Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) denzitásfüggő predációjának vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Knisz Judit: A törpeegér Muridae közösségekben elfoglalt helyének vizsgálata, valamint fészkeinek és a pézsmapocok várainak denzitásbecslése a Kis-Balaton területén.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
II. helyezés

Lajos Lilla: A Szársomlyó talajlakó pókfaunájának közösségi vizsgálata.
Témavezető: Dr. Farkas Sándor
II. helyezés

Molnár Dániel, Nagy Tibor: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékának összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltmintázatának elemzésével.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Nyisztor Zsolt: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) populációjának regionális monitorozása és védelme Braranya megyében.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Sárkány Henrik: Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitás elemzése, különös tekintettel a tér-időbeli különbségekre.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Schäffer Dávid: Rágcsáló populációk tér-időbeli dinamikája mozaikos élőhelyegyüttes foltmintázatának elemzése alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
I. helyezés, miniszteri különdíj


2002. VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD), Veszprém   
(vissza a lap tetejére)


Baksza Ildikó, Németh Tamás: A göngybagoly, Tyto alba költési paramétereinek és táplálék-összetételének vizsgálata a költőhelyek tájmintázatának elemzése alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj

Dévényi Borbála, Hamburger Krisztina: A gyöngybagoly, Tyto alba szelektív zsákmányolásának vizsgálata a kisemlősök indirekt monitorozásának vonatkozásában.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

III. helyezés

Kacsinecz Gábor, Nagy Tibor: A sárganyakú erdei egér (Apodemus flavicollis) populáció tér-időbeli változásának és területhasználatának vizsgálata nyolc éves monitoring alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző


Müller Ernő, Tóth Zoltán: A gyöngybagoly, Tyto alba regionális költésének értékelése kulcsfaktor analízis alkalmazásával.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj

Pogány Ákos: A védett csalitjáró pocok, Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) országos elterjedése és szünbiológiai vizsgálata a Kis-Balaton területén.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Különdíj

Sárkány Henrik: Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitási elemzése hét éves monitorozás alapján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző


2003. XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Szeged   
(vissza a lap tetejére)


Hamburger Krisztina, Ferenczi Katalin: Zsákmányszelekció és asszociáltság vizsgálata a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékában.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Jillek Rita, Kentzler Eszter: Foltok közötti mozgás elemzése és modellezése egy erdei élőhely Apodemus agrarius populációjában.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Kacsinecz Gábor, Nagy Tibor: Egy gyertyános-tölgyes erdő Apodemus flavicollis populációjának tér-időbeli mintázata és mozgás körzetének vizsgálata.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Mészáros Anna Lídia: Fészekaljpredációs vizsgálatok a Karolina külfejtés rekultivált területén és annak szegélyén.
Témavezető: Dr. Purger Jenő

Németh Tamás, Baksza Ildikó: A talajmintázat hatása a gyöngybagoly, Tyto alba költési-és táplálkozás ökológiájára.
Témavezető: Dr. Horváth Győző

Oláh Zsuzsa: A vöröshátú erdei pocok (Clethrionomys glareolus) téli túlélésének becslése és modellezése.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
II. helyezés

Sárkány Henrik, Sárfi Nikoletta: Kisemlősök közösségi szintű monitorozása erdei élőhelyen.
Témavezető: Dr. Horváth Győző


Tóth Zoltán, Dévényi Borbála: A mortalitás elemzése a gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli,1769) regionális költésében.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
I. helyezés


2004. IX. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát (OFKD), Budapest   
(vissza a lap tetejére)


Csonka Gergely: Az Apodemus agrarius szétterjedési mozgásának modellezése mozaikos tóparti élőhelyen.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Würth Kft. különdíja


Inkeller Judit: Táplálékhordási aktivitás a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) költési időszakában.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
II. helyezés

Kentzler Eszter, Dudás Réka: Köpetvizsgálatokon alapuló long-term kisemlős monitorozás térinformatikai és populációdinamikai szempontú feldolgozása két gradációra képes faj (Apodemus agrarius, Microtus arvalis) példáján.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
Debreceni Egyetem különdíja


Mérő Thomas Olivér
: A két fehérfogú cickányfaj (Crocidura suaveolens, Crociuda leucodon) területhasználata mozaikos élőhelyen.

Témavezető: Dr. Horváth Győző
ELTE különdíja

Sárfi Nikoletta, Győző Diána: Kisemlősök 10 éves monitorozása erdei élőhelyen, populációdinamikai és közösségi szintű változások.
Témavezető: Dr. Horváth Győző
I. helyezés és az OTDT különdíja


2005. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Pécs    (vissza a lap tetejére)


Dremmel László, Vágai Virág: Mozaikos tóparti élőhely kisemlős közössége: generalisták vs. indikátorok.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Dudás Réka , Gondos Mónika és Kentzler Eszter: Indikátor jelentőségű kisemlősök térbeli mintázatának monitorozása bagolyköpet analízis alapján.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző
II. helyezett

Fábián Eszter, Tóth Brigitta: A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) populáció gyarapodásának becslése mozaikos élőhelyen.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző
III. helyezett

Inkeller Judit, Győző Diána és Ábrahám Attila: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) vadászati és táplálékhoordási viselkedésének elemzése videokamerás módszerrel.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző
Különdíj

Kálmán Zoltán, Kokas Balázs: Güzüegér (Mus spicilegus) várak denzitás becslése energiafű ültetvényeken.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző

Nyárády Kata, Antal Ferenc: Tarsza fajok  (Orthoptera, Tettigoniidae, Isophya) variabilitása Baranya-megyében.
Témavezetõ: Vadkerti Edit, Dr. Putnoky Péter
I. helyezett

Peres Szilvia, Kasza Orsolya: A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) tojó viselkedése a költés inkubációs időszakában.
Témavezetõ: Dr. Horváth Győző


Utolsó módosítás: 2005. június 28. (Schäffer Dávid)