Név: Purger Jenő

Tudományos életben használt név: Purger J. Jenő

Születési hely, idő: Doroszló, 1961. február 10.

 

Végzettség:    

1986 - biológus, Újvidéki Tudományegyetem (honosítva: ELTE, H-77/1994)

1999 - Ph.D., Eötvös Loránd Tudományegyetem (P-161/1999)

 

Munkahelyek:

1987                Újvidéki iskolák

1988-1991       Újvidéki Tudományegyetem, Biológiai Intézet

1992-1993       Fritz Widmann GmbH, Heidenheim

1994-1999       JPTE TTK Ökológia és Állatföldrajzi Tanszék

2000-2005       PTE TTK Biológiai Intézet, Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék

2005-               PTE TTK Biológiai Intézet, Állatökológia Tanszék

 

Beosztások:    

1988-1991       egyetemi tanársegéd (Újvidéki Tudományegyetem)

1994-1999       egyetemi tanársegéd (JPTE)

1999-2000       egyetemi adjunktus  (JPTE)

2000-               egyetemi docens (PTE)

 

Megbízások:

1999-2000       tanszékvezető (Ökológia és Állatföldrajzi Tanszék)

2000-2005       tanszékvezető (Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék)

2005-               tanszékvezető (Állatökológia Tanszék)

 

Ösztöndíjak:

2000-2003       Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Korábbi oktatási tevékenység (Újvidéki Egyetem, Janus Pannonius Tudományegyetem): Genetika (1987-1990 gyakorlatok, Újvidéki Egyetem). A gerinchúrosok összehasonlító szervezet- és rendszertana (1988-1991 gyakorlatok, Újvidéki Egyetem). Állatföldrajz (előadás JPTE). Biológiai alapok (előadás JPTE). Zootaxonómia (gyakorlat JPTE). Szünbiológia (terepgyakorlat JPTE). Az állatok elterjedésének ökológiai alapjai (1995-től kötelezően választható tárgy JPTE). Ornitológia (2000-től kötelezően választható tárgy PTE). Zoológiai állapotfelmérés (2006-tól kötelezően választható tárgy PTE).

 

Jelenlegi oktatási tevékenység (PTE TTK Biológiai Intézet):

BSc képzésben: Biogeográfia (előadás), Állatrendszertan, Újszájúak (előadás), Az állatvilág védelme (előadás), Terepgyakorlatok.

MSc képzésben: Állatökológia (előadás), Viselkedésökológia (előadás), Állatföldrajz (előadás).

PhD képzésben: A „Szünbiológiai kapcsolatrendszerek” tárgy keretein belül a „A szaporodási siker definiálása, mérése, rövid- és hosszú távú hatásai” című téma.

 

Jelenlegi oktatási tevékenység (PTE TTK Földrajzi Intézet):

BSc képzésben: Biológiai alapok (előadás),

 

Érdeklődési terület: zoológia, ökológia, biogeográfia, taxonómia

 

Publikációs tevékenység: Könyv: 1, Tanulmánykötet szerkesztés: 2, Jegyzet: 2 (társszerző), Könyvfejezet: 7, Folyóirat-közlemény: 41, Rövid faunisztikai közlemény: 35, Ismeretterjesztő közlemény: 12, Konferencia kiadvány absztrakt: 24,

Idézetek száma: 306, Független: 223, Függő: 83

Összegzett impakt faktor: 6,003 (Várható IF-ek összege: 2,325), összesen: 8,328

Konferenciaszereplés (33): Előadás: 20, Poszter: 13, (Absztrakt: 24)

 

Pályázati tevékenység: részvétel 20 elnyert pályázatban, többnek témavezetője (TéT, INTERREG stb.)

 

Témavezetés, konzulensi tevékenység:

TDK dolgozatok (9): 1. Karanović Tomislav (1991, PRIMATIJADA 91, Tivat), 02. Karanović (Stipić) Ivana (1991, PRIMATIJADA 91, Tivat), 3. Reider Mónika (1998, 6. OFKDK, Budapest), 4. Válóczi Tibor (1999, 24. OTDK, Debrecen), 05. Gyetvai Gergely (2000, 7. OFKDK, Debrecen), 6. Mészáros Anna Lídia (2003, 25. OTDK, Szeged), 07. Hajdu Katalin (2010, I. helyezés a Kari TDK-n 2010, Kaposvár Egyetemen, I. helyezés, 30. OTDK, Budapest), 08. Frank Krisztián (II. helyezés - 2011, 30. OTDK, Budapest), 09. Tóth Ádám (III. helyezés a PTE TTK Biológiai Intézetében, 2011, 30. OTDK, Budapest),

 

Szakdolgozatok (7) - (biológus laboratóriumi operátor, biológus alapszak, BSc): 1. Nickné Indre Krisztina (2005), 2. Bertalan Lívia (2009), 3. Frank Krisztián (2009), 4. Tóth Ádám (2009), 5. Szigeti Csilla (2010), 6. Gothard Tímea (2011), 7. Tölgyfa Attila (2011),

 

Diplomamunkák (24) - (biológus valamint biológia és környezettan tanár szakos hallgatók, MSc): 1. Reider Mónika (1998), 2. Válóczi Tibor (1999), 3. Gyetvai Gergely (2000), 4. Kontschán Jenő (2000), 5. Murányi Dávid (2000), 6. Horváth Erika (2002), 7. Teszlák Péter (2002), 8.Czinkócziné Varga Ida (2004), 9. Kontha Eszter (2004), 10. Kúti Zsuzsanna (2004), 11. Mészáros Anna Lídia (2004), 12. Horvai Valér Endre (2005). 13. Csuka Szilvia (2008), 14. Kurucz Kornélia (2008), 15. Türmer Katalin (2008), 16. Végh Brigitta Éva (2008), 17. Inhoff Edina (2009), 18. Békésiné Kallenberger Heléna (2009), 19. Szilágyi Eszter (2009), 20. Voigt Anikó (2009), 21. Hajdú Katalin (2010), 22. Bertalan Lívia (2011), 23. Frank Krisztián (2011), 24. Tóth Ádám (2011),

 

Doktori értekezések (1) (Ph.D.) 1. Kurucz Kornélia (2011),

 

Szerkesztői tevékenység:

Ciconia (Novi Sad) - 1989-1991 szerkesztő, 2006-tól szerkesztőbizottsági tag

Acrocephalus (Ljubljana) – 2002-től szerkesztőbizottsági tag

Biologica Nyssana (Niš) – 2010-től szerkesztőbizottsági tag

 

Tagságok: 

Vajdasági Madárkutató és Madárvédő Egyesület, alapító tag (1989-91 elnök)

Vajdasági Ökológus Társaság, tag (1989-91 titkár) 

Magyar Emlőstani Társaság (MET), 1994-től elnökségi tag

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), 1995-től tag

Magyar Biológiai Társaság - Állattani és Ökológiai szakosztálya, tag

MTA PAB Biológiai Tudományok Szakbizottsága, tag

 

Az elmúlt 5 év 10 legfontosabb publikációja:

 

Purger J. J., Mužinić, J. Purger, D. 2012. Survival chances of ground nests in meadow habitat: a case study in Vrana Lake Nature Park (Mediterranean region, Croatia). Polish Journal of Ecology 60 (1): 247-252.

 

Purger J. J., Kletečki, E., Trócsányi, B., Mužinić, J. Purger, D., Széles, G. L., Lanszki, J. 2012. The Common Leadwort Plumbago europaea L. as a natural trap for the wintering Goldcrests Regulus regulus: a case study from Adriatic islands. Journal of Biological Research-Thessaloniki 17: 176 – 179.

 

Purger J. J., Mužinić, J. Purger, D. 2011. Artificial ground nest survival in two abandoned farmland habitats on Šolta Island (Croatia). Avian Biology Research 4 (1): 17-22.

 

Purger, J. J., Mužinić, J. 2010. Possible effects of nest predation on ground nest survival in the Neretva delta (Croatia). Avian Biology Research 3 (2): 81-83.

 

Mužinić, J., Purger, J. J. 2010. Contribution to the list of birds of the island of Šolta. Natura Croatica

19 (1): 253–261.

 

Kurucz, K., Kallenberger, H., Szigeti, Cs., Purger, J. J. 2010. Survival probabilities of first and second clutches of blackbird (Turdus merula) in an urban environment. Archives of Biological Sciences, Belgrade 62 (2): 489-493.

 

Mužinić, J., Purger, J. J. 2009. Development of bird ringing in Croatia and neighbouring countries in the period 1910–1992: new perspectives. Periodicum biologorum 111 (4): 523–529.

 

Kletečki, E., Lanszki, J., Trócsányi, B., Mužinić, J., Purger, J. J. 2009. First record of Dolichophis

caspius (Gmelin, 1789), (Reptilia: Colubridae) on the island of Olib, Croatia. Natura Croatica 18 (2): 437–442.

 

Purger, J. J., Csuka, S. & Kurucz, K. 2008. Predation survival of ground nesting birds in grass and wheat fields: experiment with plasticine eggs and artificial nests. Polish Journal of Ecology 56 (3): 473-478.

 

Purger, J. J. 2008. Numbers and distribution of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) breeding in Voivodina (northern Serbia): a comparison between 1990-1991 and 2000-2001. Belgian Journal of Zoology 138 (1): 3-7.

 

(Utolsó módosítás: 2012. március 01.)