Bengernóné Dr. VADKERTI EDIT

 

Születési év:     1965.

 

Végzettség, szakképzettség:  1988. KLTE, TTK, okleveles biológus, ökológus.

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök)

 

Pécsi Tudományegyetem, TTK, Biológia Intézet, Állatökológia Tanszék, egyetemi adjunktus

 

Tudományos fokozat, tudományág

 

2007. PhD. Debreceni Egyetem, TTK, Biodiverzitás Program

Isophya (Orthoptera) fajok Magyarországon: populációbiológia, morfometria

 

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő)

Gyakorlatok vezetése: Állatökológia, Állatrendszertan, Evolúciós és populációgenetika, Talajzoológia, Zootaxonómia terepgyakorlat.

Előadás: Evolúció, Evolúciós és populációgenetika, Populációbiológiai kérdéselemzések, Biotechnológia.

Oktatási gyakorlat  1991-től

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Kutatási terület: Arthropoda fajok populációgentikai és numerikus taxonómiai vizsgálata. Habitatpreferenciai vizsgálatok.

Módszertani jártasság: enzim- és DNS- polimorfizmus vizsgálat. Populációgenetikai és ökológiai eredmények statisztikai értékelése.

Publikációs teljesítmény:  referált folyóiratban angol nyelvű közlemény: 9, kum. impakt faktor: 0,308.

 

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció felsorolása)

Csiky J, Sebe K, Vadkerti E Jakabhegy Sandstone (Hungary). In: Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (szerk.) Sandstone Landscapes across Europe. Praha: Academia Praha, 2007. pp. 356-358.

 

Lajos Lilla, Vadkerti Edit A magyar aknászópók (Nemesia pannonica Herman, 1879) szezonalitás- és társulás-preferencia vizsgálata a Szársomlyón NATURA SOMOGYIENSIS 10: pp. 127-133. (2007)

 

Orci KM, Pecsenye K, Szövényi G, Vadkerti E, Nagy B, Rácz I, Varga Z A magyarországi tarszafajok. In: Forró L (szerk.) A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása: A Kárpát-medence állattani értékei és faunájának kialakulása. Budapest: Magyar Természettudományi Múzeum, 2007. pp. 47-56. (ISBN:978-963-7093-99-9)

 

Kisbenedek Tibor, Danyik Tibor, Vadkerti Edit A magyar tarsza (Isophya costata) és a Stys tarsza (I. stysi) populációk állapota és eloszlása a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. CRISICUM 6: pp. 189-198. (2010)

 

Budai Tamás, Czigány Szabolcs, Vadkerti Edit, Gyenizse Péter, Halász Amadé, Halmai Ákos, Hoffmann Gyula, Konrád Gyula, Kovács János, Lóczy Dénes, Mátics Róbert, Szepesi János, Szűcs István Halász Amadé, Halmai Ákos (szerk.) Környezettan: Földtudományi  alapismeretek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 2011.

 

Vadkerti Edit, Mátics Róbert, Rauch Tibor, Hoffmann Gyula Evolúció: A változó élet.

elektronikus tananyag (2011)

(Utolsó módosítás: 2012. március 09.)