Horváth Győző
Bonyhád, 1963. 05. 20.

Felsőfokú tanulmányok:
 
1983-1987 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs biológia-technika szakos tanár
1988-1991 József Attila Tudományegyetem, Szeged biológia középiskolai tanár
1996-ban egyetemi doktori fokozat (dr. univ.)
1995-1998 Szegedi Tudományegyetem Természetvédelmi ökológia PhD képzés

Munkahely, beosztás:

1992-1996 PTE TTK Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszék egyetemi tanársegéd
1996-1999 egyetemi adjunktus a PTE TTK Ökológiai és Állatföldrajzi Tanszékén, majd 1999-től a PTE TTK Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszéken

Kutatási terület:

Kisemlősök populációs és közösségi ökológiája, a populációk paramétereinek (létszám, fogási- és túlélési valószínűség) becslése és modellezése, a populációk tér-időbeli változásainak vizsgálata.
Különböző vegetációstruktúrájú védett és nem védett élőhelyek kisemlős közösségeinek összehasonlító elemzése, a kisemlősök indikátor szerepének vizsgálata.
Védett és fokozottan védett kisemlősök természetvédelmi biológiája.
A Dráva mente és a Kis-Balaton kisemlőseinek monitorozása.
A gyöngybagoly szezonális táplálkozásökológiai vizsgálata, a táplálékkínálat és fogyasztás összehasonlító elemzése. A denzitásfüggő predáció vizsgálata.

Természetvédelmi tevékenység:

1999 A KvVM Természetmegőrzési Főosztálya megbízásából a protokoll munkacsoport tagjaként az emlősök monitorozási protokolljainak megírása és a protokollok elkészítésének szervezése. Részvétel a Nemzeti Biodiverzitás-monitorzó Rendszer (NBmR) kidolgozásában:

Horváth, Gy. 2000:  Emlősök: az északi pocok (Microtus oeconomus) fogás-jelölés-visszafogáson alapuló monitorozása. http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Bakó, B. Z. - Horváth, Gy. 2000:  Emlősök: hazai pelefajok (Myoxidae) monitorozása.
http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Horváth, Gy. - Bozsér, O. 2000: Emlősök: az eurázsiai hód (Castor fiber) monitorozása. http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Horváth, Gy. 2000: Emlősök: A nyugati földikutya (Nannospalax leucodon) elterjedésének és állomány-nagyságának regionális szintű monitorozása.
http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Gera, P. - Horváth, Gy. 2000: Emlősök: az európai vidra (Lutra lutra) elterjedésének és állományának országos szintű monitorozása. http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Horváth, Gy. 2000:  Kisemlősök monitorozása bagolyköpetek vizsgálatával.
http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER
Horváth, Gy. 2000:  Kisemlőspopulációk elevenfogásos csapdázáson alapuló monitorozása.
http://www.gridbp.ktm.hu/BIODIVER


2000 Az NBmR-en belül megkezdett bagolyköpeteken alapuló országos szintű kisemlős monitorozásának koordinálása.
    A Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesületének (FÖTE) megalakulás a diákköri műhelyem hallgatóiból, amely legfontosabb célja a természetvédelmi kutatás és tevékenység, valamint az ökológiai szemlélet alakítása a különböző oktatási szinteken (elnök: Dr. Horváth Győző, titkár: Schäffer Dávid).

Tudományos közéletben való részvétel:

1997-től a Magyar Biológiai Társaság:
Állattani, Ökológia, Természetvédelmi szakosztályának tagja
1998-tól a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja
1998-tól a Magyar Emlőstani Társaság,
1999-től a Német Emlőstani Társaság (Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde [DGS]) tagja
1999-től a Természetvédelmi Közlemények szerkesztőbizottságának tagja

Oktatói tevékenység:

Oktatott tárgyak:
        Főtárgyak:
            Zootaxonómia előadás 2 + 2, I. félév kollokvium, II. féléve szigorlat
            Zootaxonómia gyakorlatok 3 + 3 / csoport, mindkét félév végén gyakorlati             

  jeggyel zárul
        Kötelezően választható tárgyak:
            Állatpopulációk analízise I.-II. 2+1, kollokviummal zárul
            Bevezetés a kvantitatív ökológiába I.-II. 1+2, kollokviummal zárul
            Terepzoológia 1+2, kollokviummal zárul
            Közösségi ökológiai 1+2, kollokviummal zárul


Tudományos diákköri munkát támogató tevékenység:

Kutatási területemen belül az egyre szélesebb körű munkánknak megfelelően az évek során több hallgató kapcsolódott be a diákköri kutatásokba. Minden évfolyamot tekintve mára általában 15-20 létszámú hallgatói csoport dolgozik az elmúlt 10 évben kialakított diákköri műhelyben. Ebben a 10 évben összesen 50 diákköri dolgozatnak voltam a témavezetője, vagy társ témavezetője. 1992-1999 között a tanszéken belül koordináltam a diákköri tevékenységet, majd 1999-től a PTE TTK kari diákköri elnöke vagyok.

Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért hallgatók:

Závoczky Szabolcs (1993, II. helyezés)
Tölgyesi Magdolna (1997, I. helyezés)
Závoczky Szabolcs (1997, II. helyezés)
Mátics Róbert (1997. III. helyezés)
Gidó Zsolt (1999, I. helyezés)
Pintér Viola (1999, III. helyezés)
Gruber Ágnes (1999, III. helyezés)
Schäffer Dávid (2001, I. helyezés)
Knisz Judit (2001, II. helyezés)
Gáborik Ákos (2001, III. helyezés)
Tóth Zoltán és Dévényi Borbála (2003, I. helyezés)
Oláh Zsuzsa (2003, II. helyezés)

Diákköri hallgatók társzerzőségével az utóbbi 10 évben kb. 20 közleményünk jelent meg, és több nemzetközi és hazai konferencián szerepeltek közös munkáink.

2003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár kitűntetésének elnyerése.