Diplomamunkák jegyzéke

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008


    Az Állatökológia Tanszék (korábban Zootaxonómiai és Szünzoológiai Tanszék) oktatóinak (Farkas Sándor, Horváth Győző, Purger Jenő, Vadkerti Edit) vezetésével (témavezető, konzulens) készült diplomamunkák jegyzéke (évenként, ABC sorrendben). A diplomamunkák a tanszék könyvtárában (A322) vannak elhelyezve, és minden érdeklődő számára hozzáférhetők. Információk: Vadkerti Edit tudományos munkatársnál, tel.: 72/503-600/4198-as mellék)

 1996

1. Bakó Botond Zoltán (1996): Adatok a magyarországi pelefajok morfológiájához, elterjedéséhez és ökológiájához. (Témavezető: Dr. Csorba Gábor múzeológus, MTM Állattár; Konzulens: Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

2. Simon Tibor (1996): A Medves-fennsík zoológiai értékei és védelmük. (Témavezető: Horváth Győző egyetemi tanársegéd).1997


3. Bérces Sándor (1997): A Dráva-ártér futóbogárfaunájának (Coleoptera: Carabidae) cönológiai vizsgálata. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi tanársegéd és Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd; Konzulens: Dr. Horvatovich Sándor főmúzeológus, Janus Pannonius Múzeum - Természettudományi Osztály).

 

4. Mátics Róbert (1997): A gyöngybagoly (Tyto alba Scop. 1769) ökológiai vizsgálata a szétterjedés, a táplálkozásökológia és a mortalitás vonatkozásában. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

5. Tölgyesi Magdolna (1997): Kisemlős populációméret becslési eljárások két alkalmazott módszerének gyakorlati vizsgálata négy rágcsálófaj csapdázási adatai alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

6. Sebő Péter (1997): Az állatvilág taxonómiai reprezentációjának alapelvei (Történeti áttekintés). (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).

 

7. Závoczky Szabolcs (1997): Baranya megye denevérfaunájának felmérése és monitoringja. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi tanársegéd).1998

8. Jeney Katalin (1998): Adatok a kisemlősfauna indirekt monitoring vizsgálatához gyöngybagoly (Tyto alba [Scop. 1769]) köpetvizsgálata alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

9. Nagy Nóra (1998): Egy erdei habitat (Querqo robori-Carpinetum) rágcsáló közösségének folt- és csapdahasználata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

10. Kónya Márton (1998): A pettyes gőte (Triturus vulgaris) és a dunai tarajos gőte (T. dobrogicus) táplálkozásának vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus; Konzulens Dr. Korsós Zoltán múzeológus, MTM Állattár).

 

11. Pál József (1998): Egy Querqo robori-Carpinetum habitat rágcsáló fajainak csapdázhatósága és a csapdák közötti mozgásmintázata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

12. Pálfalvi Katalin (1998): Isopoda populációk szünfenobiológiai vizsgálata a Dráva árterén. (Témavezető:   Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus).    

 

13. Reider Mónika (1998): Celldömölk környékének kisemlős faunája, gyöngybagoly Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján. (Témavezető: Purger Jenő egyetemi tanársegéd).


1999

1
4. Kalmár Sándor Flóris (1999): Az Apodemus agrarius populációinak összehasonlító szünbiológiai vizsgálata három különböző habitatban. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

15. Rácz Anett (1999): Malakocönológiai vizsgálatok a Dráva-ártéren. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus).

 

16. Schmera Dénes (1999): Trichopterológiai vizsgálatok az Északi-középhegység területén. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

17. Válóczi Tibor (1999): A Vaskapu-barlang (Bükk-hegység) késő jégkori (felső-pleisztocén) faunájának vizsgálata. (Témavezető: Purger Jenő egyetemi tanársegéd; Konzulens: Dr. Hír János múzeológius, Pásztói Múzeum).

 


2000

18. Gruber Ágnes (2000): A kisemlősfauna indirekt monitorozásának lehetőségei gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetvizsgálata alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

19. Gyetvai Gergely (2000): Kétéltűek és hüllők pusztulási dinamikájának vizsgálata a pellérdi halastavakat átszelő úton. (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi adjunktus).

 

20. Illés Péter (2000): Adatok a foltos szalamandra (Salamandra salamandra L.) biológiájához a Kőszegi-hegységben. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

21. Kenyeres Zoltán (2000): Az egyenesszárnyú fajok és élőhelyük közötti kapcsolatok vizsgálata a dorogi Strázsa- és Tábla hegyeken. (Témavezető: Kisbenedek Tibor, MTM � MTA Ökológiai Kutatócsoport; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs). 

 

22. Kontschán Jenő (2000): Azonos táplálékot fogyasztó madarak és kisemlősök produkcióbiológiai összehasonlítása. (Témavezető: Prof. Dr. Gere Géza egyetemi tanár, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, ELTE - TTK; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

23. Kun András (2000):  A sodrómolyok (Lepidoptera, Tortricidae) Cnephasniini tribuszába tartozó hazai fajok ismertetése és határozókulcsa. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Peregovits László múzeológus MTA Állattár).

 

24. Magyari Máté (2000): A Mecsek hegység cincérfaunája. (Témavezető: Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus; Konzulens: Dr. Horvatovich Sándor főmúzeológus, Janus Pannonius Múzeum - Természettudományi Osztály).

 

25. Murányi Dávid (2000): A Nemoura cinerea (Retzius, 1783) (Plecoptera) lárvális taxonómiája és ökológiája Magyarországon. (Témavezető: Dr. Andrikovics Sándor főiskolai tanár, Állattani Tanszék, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

26. Pataki Melinda (2000): Adatok a madárvonulás matematikai ábrázolásához. Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájának vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

27. Pintér Viola (2000): Két természetközeli nyílt habitat kisemlős faunája és rágcsáló közösségének szünbiológiai vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

28. Wagner Zita (2000): Kor- és ivarfüggés hatása a túlélési és visszafogási valószínűségre egy Querco robori-Carpinetum habitat rágcsáló együttesének populációiban. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).2001
 

29. Gáborik Ákos (2001): A mozgás- és búvóhelymintázat elemzése egy Querco-robori-Carpinetum habitat rágcsáló populációinál. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

30. Kárpáti Zsolt (2001): A rovarok viselkedése kémiai kommunikációs szempontból. (Témavezető: Dr. Szőcs Gábor, MTA Növényvédelmi Kutató Intézete; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

31. Knisz Judit (2001): A törpeegér kisemlős közösségekben elfoglalt helyének vizsgálata, valamint fészkeinek és a pézsmapocok várainak denzitásbecslése a Kis-Balaton területén. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

32. Mészáros Ottó (2001): Veszélyeztetett madarak zárttéri tartása és mesterséges megtermékenyítési lehetősége a túzok (Otis tarda) példáján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

33. Molnár Dániel (2001): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) táplálékából kimutatott kisemlősközösségek összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltmintázata alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

34. Nyisztor Zsolt (2001): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) populációjának regionális monitorozása és védelme Baranya megyében. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

35. Orbán László (2001): Populációdinamikai és biometriai vizsgálatok egy barkóscinege (Panurus biarmicus) populáción. (Témavezető: Dr. Gyurácz József, BDTF Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

36. Szabadi Mónika (2001): Isopoda populációk szünbiológiai vizsgálata a Dráva árterén. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi adjunktus).

 

37. Szatyor Miklós (2001): Európa denevérei. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus; Konzulens: Bihari Zoltán egyetemi adjunktus).

 


2002

38. Faludi Gabriella (2002): Az Apodemus agrarius folthasználata és foltok közötti mozgásmintázata erdei és mozaikos tóparti élőhelyen. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

39. Ferencz Zsuzsanna (2002): Havi és napi csapdázhatóság vizsgálata három rágcsáló populáció fogás-jelölés-visszafogás alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

40. Hamburger Krisztina Tímea (2002): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) denzitásfüggő predációjának vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

41. Horváth Erika (2002): Dombóvár környékének kisemlős faunája, gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) köpetek vizsgálata alapján. (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

42. Lajos Lilla (2002): A Szársomlyó-hegy pókfaunisztikai- közösségökológiai vizsgálata. (Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

43. Miltényi Attila (2002): A talajlakó pókok (Aranea) faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Ság hegyen (1998-2001). (Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

44. Nagy Andrea (2002): Szezonális aktivitás és demográfiai mintázat egy erdei habitat rágcsáló populációinál. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

45. Pogány Ákos (2002): A védett csalitjáró pocok, Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) országos elterjedése és szünbiológiai vizsgálata a Kis-Balaton területén. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

46. Raffai Anita Zsuzsanna (2002): A Villányi-hegység mentén bagolyköpetekből indirekt kimutatott kisemlősök közösségi vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

47. Sárkány Henrik (2002): Erdőrezervátumi pufferterület kisemlős közösségének diverzitási elemzése hét éves monitorozás alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

48. Schäffer Dávid (2002): Rágcsáló populációk tér-időbeli dinamikája mozaikos élőhelyegyüttes foltmintázatának elemzése alapján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

49. Szabados Bernadett (2002): Az Armadillidium vulgare Latr., biológiája. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens Kaposvári Egyetem; Konzulens: Bengernóné Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

50. Teszlák Péter (2002): A pellérdi halastavak madárfaunájának szezonális dinamikája. (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 


2003

51. Baksza Ildikó (2003): A gyöngybagoly, Tyto alba predációjának és szaporodási sikerének vizsgálata tájökológiai megközelítésben. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

52. Czigány Boglárka (2003): Nappali lepkék diverzitásának változása térben és időben Göcsej három jellegzetes élőhelyén. (Témavezető: Dr. Ábrahám Levente, Kaposvári Múzeum, Természettudományi Osztály; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). 

 

53. Eichardt János (2003): A talajlakó pókok (Aranea) faunisztikai és ökológiai vizsgálata Tömördön (1999-2002). (Témavezető: Dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, BDTF, Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

54. Gyimóthy Zsuzsa (2003): A vörösbegy (Erithacus rubcula) őszi vonulása egy nyugat-dunántúli élőhelyen. (Témavezető: Dr. Gyurácz József főiskolai docens, BDTF, Szombathely; Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

55. Kacsinecz Gábor (2003): Egy gyertyános-tölgyes erdő Apodemus flavicollis populációjának tér-időbeli mintázata és mozgáskörzetének vizsgálata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

56. Konz Tímea (2003): A földi pocok, Microtus subterraneus mozgásmintázata és élőhelyhasználata. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus).

 

57. Müller Ernő (2003): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) regionális költésének értékelése kulcsfaktor analízis alkalmazásával. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus). 

 

58. Németh Tamás (2003): A tájmintázat hatása a gyöngybagoly, Tyto alba költés- és táplálkozás-ökológiájára. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

59. Sturz Anita (2003): Az Apodemus flavicollis és a Clethrionomys glareolus mikrohabitat használata erdei élőhelyen. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

60. Szabó Orsolya (2003): Csapdaállomásokon megjelenő asszociáltság vizsgálata egy erdei élőhely kisemlős közösségében. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

61. Varga Andrea (2003): Cickányok (Soricidae) csapdázhatóságának eredményei erdei és mozaikos élőhely kisemlős közösségének felmérése során. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

62. Vilisics Ferenc (2003): A Babarcszőlősi-pikkely ászkafaunájának (Isopoda, Crustacea) vizsgálata, különös tekintettel az Armadillidium opacum (C.L.Koch 1941) fajra. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens Kaposvári Egyetem; Konzulens: Bengernóné Vadkerti Edit tudományos munkatárs).

 

63. Zavaczki Ágnes (2003): A sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) téli túlélése biotikus és abiotikus faktorok függvényében. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 


2004

64. Kúti Zsuzsanna (2004): Az időjárási frontok hatása a kukoricamolyra (Ostrinia nubilalis Hbn.) és az amerikai fehér medvelepkére (Hyphantria cunea Drury) 1971-2000. (Témavezető: Dr. Puskás János főiskolai docens, BDTF, Szombathely; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens).

 

65. Czinkócziné Varga Ida (2004): A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájának szünbiológiai vizsgálata. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, ÁTK; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens)

 

66. Ferenczi Katalin (2004) Zsákmányszelekció és asszociáltság vizsgálata a gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékában . (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

67. Jillek Rita (2004): Foltok közötti mozgás elemzése és modellezése egy erdei élőhely Apodemus agrarius populációjánál. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

68. Kentzler Eszter (2004): Köpetvizsgálatokon alapuló long-term kisemlős monitorozás térinformatikai és populációdinamikai szempontú feldolgozása két gradációra képes faj (Apodemus agrarius és Microtus arvalis) példáján. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

69. Kontha Eszter ­­(2004): Szárazföldi ászkarákok (Isopoda: Oniscidea) szünbiológiai vizsgálata a Jakab-hegyen. (Témavezető: Dr. Farkas Sándor egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, ÁTK; Konzulens: Dr. Purger Jenő egyetemi docens)

 

70. Mészáros Anna Lídia (2004): Fészekaljpredációs vizsgálatok a Karolina külfejtő északi rekultivált területén és annak szegélyén. (Témavezető: Dr. Purger Jenő egyetemi docens)

 

71. Oláh Zsuzsa (2004): A vöröshátú erdei pocok (Clethrionomys glareolus) téli túlélésének becslése és modellezése. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

 

72. Tóth Zoltán (2004): A mortalitás vizsgálata a Baranya megyei költőládás gyöngybagoly, Tyto alba (Scopoli, 1769) populáció költésében. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)2005

73. Dévényi Borbála (2005): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) szelektív zsákmányolásának vizsgálata a kisemlősök indirekt monitorozásának vonatkozásában. (Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)

74. Horvai Valér Endre (2005): A Barcsi borókás kétéltű faunájának szünbiológiai vizsgálata. (Témavezetők: Dr. Purger Jenő egyetemi docens és Schäffer Dávid tudományos segédmunkatárs)

75. Sárfi Nikoletta (2005): Kisemlősök tíz éves monitorozása erdei élőhelyen, populációdinamikai és közösségi szintű változások.
(Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus)


2006

76. Ábrahám Attila (2006): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) vadászati és táplálékhordási viselkedésének elemzése videokamerás módszerrel. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

77. Csonka Gergely (2006): A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius Pallas, 1771) szétterjedési mozgásának modellezése mozaikos tóparti élőhelyen. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

78. Dremmel László (2006): A Kis-Balaton refúgiális mocsaras élőhelyeinek összehasonlítása a kisemlősök kvantitatív karakter értékei alapján. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

79. Dudás Réka (2006): Indikátor jelentőségű kisemlősök térbeli mintázatának monitorozása bagolyköpet analízis alapján. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

80. Gondos Mónika (2006): A faunisztikai felmérésektől a populáció szintű monitorozásig: a kisemlősök eloszlásának vizsgálata a Kis-Balaton védett területein. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

81. Győző Diána (2006): A gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) párzási aktivitásának mintázata a költési időszakban. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

82. Hankó Eszter Piroska (2006): A Kárpát-medence pleisztocén oroszlánféléinek rendszertani kapcsolatai a magyarországi gyűjteményekben található fog- és állkapocsmaradványok morfológiai vizsgálata alapján. (KL). Témavezető: Dr. Horváth Győző, Konzulens: Dr. Kordos László Magyar Állami Földtani Intézet, Konzulens:

83. Horváth Adrienn Éva (2006): Madárvonulási atlasz (Sumonyi és Tömördi Madárvártán gyűrűzött és megkerült madárfajok vonulási atlasza. (KL) Témavezető: Dr. Horváth Győző

84. Inkeller Judit (2006): Gyöngybaglyok, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékhordási aktivitásának összehasonlítása különböző párok és költési időszakok között. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

85. Kardos Roland (2006): Kisemlősök tér-időbeli mintázata védett erdei és újraerdősödő területen. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

86. Kovács Krisztina (2006): Különböző növényvédelmi kezelések hatása almaültetvények futóbogár (Carabidae) együtteseire. (DL). Témavezető: Dr. Markó Viktor Budapesti Corvinus Egyetem, Konzulens: Dr. Horváth Győző

87. Peres Szilvia (2006): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) tojó viselkedése a költés inkubációs időszakában (biológia-környezettan tanár). Témavezető: Dr. Horváth Győző

88. Tóth Brigitta (2006): A pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) populáció gyarapodásának becslése mozaikos tóparti élőhelyen.  (biológia tanár). Témavezető: Dr. Horváth Győző

89. Vassné Horváth Eszter (2006): A biológiai monitoring és a biodiverzitás monitorozásának alapjai. (szakdolgozat, biológiai laboratóriumi operátor) Témavezető: Dr. Horváth Győző

90. Vágai Virág (2006): Mozaikos tóparti élőhely kisemlős közössége: generalisták vs. indikátorok.  (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző

 

2007

91. Bálint Diána (2007): Élőhely degradáció hatása védett lápterület kisemlős közösségének szerkezetére és a populációk mennyiségi viszonyaira. (biológia-környezettan).
Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

92. Fábián Eszter (2007): Pajzsmirigyhormon vizsgálatok és azok lehetséges adaptív szerepe gyöngybagolyban. (biológus) Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus. Konzulensek: Dr. Mátics Róbert, Klein Ákos.

93. Juhász Rita (2007): Vörösbegyek (Erithacus rubecula) őszi vonulásdinamikájának vizsgálata két Actio Hungarica tábor eredményei alapján. (biológia-környezettan). Témavezető: Dr. Csörgő Tibor (ELTE TTK Állatszervezettan Tanszék). Konzulens: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

94. Kasza Orsolya (2007): A gyöngybagolytojó, Tyto alba (Scopoli, 1769) viselkedésmintázatának összehasonlító vizsgálata az inkubáció és a fiókák kikelése utáni időszakban. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

95. Mérő Thomas Olivér (2007): A két hazai fehérfogú cickány (Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon) területhasználata mozaikos élőhelyen. (biológia). Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

96. Orbán Eszter Éva (2007): Az erdőművelés hatására kialakult szegélyek és különböző növényzeti foltok hatása a kisemlős közösség összetételére és a karakter fajok térbeli megoszlására. (biológus). Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

97. Tikász Eszter (2007): A törpeegér előfordulási adatainak összehasonlító elemzése a Kis-Balaton mocsaras területein. (biológia-környezettan). Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

98. Makszin Lilla (2007): Az erdei (Sorex araneus) és a mezei cickány (Crocidura leucodon) térbeli eloszlása különböző erdei élőhely fragmentumokban. (biológia-környezettan). Témavezető: Dr. Horváth Győző egyetemi adjunktus.

 2008

99. Bulkai Lajos (2008): Ivari versengésre utaló bélyegek elemzése Philopterus coarctatus tolltetű fajban. Témavezető: Dr. Rózsa Lajos, Konzulens: Dr. Vadkerti Edit (kiegészítő szakos)

100. Borsics József (2008): Csapdázási adatok felhasználhatósága az északi pocok fajvédelmi programjának megvalósításában a Kis-Balaton területén. Témavezető: Dr. Horváth Győző

101. Csuka Szilvia (2008): Befolyásolják-e a gyurmatojások a mesterséges talajfészkek túlélési esélyeit? Témavezető: Dr. Purger Jenő

102. Futó Kinga (2008): A populációméret szezonális változása különböző erdei élőhelyek generalista kisemlőseinél. Témavezető: Dr. Horváth Győző

103. Gunszt Dóra (2008): Szomszédos élőhelyek, szegélyek és a betakarítás hatása kisemlősök energiafűben történő szétterjedésére. Témavezető: Dr. Horváth Győző

104. Kurucz Kornélia (2008): Befolyásolják-e a mesterséges talajfészkekbe helyezett különböző tojástípusok a fészekaljak túlélési esélyeit? Témavezető: Dr. Purger Jenő

105. Nyárády Kata (2008): Tarsza fajok (Orthoptera, Tettigoniidae, Isophya) összehasonlító vizsgálata Baranya-megyében. Témavezetők: Dr. Vadkerti Edit, Dr. Putnoky Péter

106. Türmer Katalin (2008): Baranya megye kisvízkataszterének elkészítése és a kisvizek kategóriák szerinti kiértékelése. Témavezetők: Dr. Purger Jenő, Schäffer Dávid

107. Végh Brigitta Éva (2008): A barna ásóbéka populációdinamikai vizsgálata a Barcsi borókás területén. Témavezetők: Dr. Purger Jenő, Schäffer Dávid

Utolsó módosítás: 2008. május 19. (Schäffer)