A tanszék oktatóinak konferencia szereplése: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

2012 (előadás: 2)   (vissza a lap tetejére)

Herczeg, R., Zana, B., Véninger, E., Horváth, Gy. (2012): Fajkompozíció és közösség szerkezeti változások területhasználatban különböző két lápterület kisemlős együttesénél. A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2012. év I. félévi szakülései. 245. szakülés: április 12. (csütörtök). (előadás: HR, HGy)
program (pdf)

Végh, B. É.,  Türmer, K., Voigt, A., Horvai, V. E., Schäffer, D. A., Purger J. J. (2012): Megbecsülhető-e a Barcsi borókás kétéltű állománya? A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2012. év I. félévi szakülései. 246. szakülés: május 3. (csütörtök). (előadás: VBÉ, PJJ)
program (pdf)


2011 (előadás: 2, poszter: 3)   (vissza a lap tetejére)

Lanszki, J., Kurucz, K., Lanszkiné Széles, G., Hajdu, K., Mužinić, J., Purger, J. J. (2011): Dráva menti mozaikos élőhelyek predációs viszonyainak vizsgálata (Hungary). VII. Magyar Természetvédelmi Bilógiai Konferencia, Debrecen, 2011. október 3-9.
absztrakt (pdf)   poszter(pdf)

Kurucz, K., Purger, J. J., Tóth, Á., Batáry, P. (2011): How do plasticine vs. coated plasticine egg use influence the survival of artificial ground nests? 8th Conference of the European Ornithologists’ Union, Riga August 27-30, 2011
absztrakt (pdf)    poszter (pdf)

Kurucz, K., Batáry, P., Frank, K., Purger, J. J. (2011): How does daily nest monitoring influence the survival of artificial nests? 7th Ecology & Behaviour Meeting, Rennes May 2-6, 2011.
absztrakt (pdf)    poszter (pdf)

Purger, J. J., Kurucz, K., Tóth, Á., Batáry, P. (2011): Befolyásolják-e a különböző tojástípusok a mesterséges talajfészkek túlélési esélyeit? A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2011. év I. félévi szakülései. 235. szakülés: február 24. (csütörtök). (előadás/op: TÁ)
program (pdf)

Kurucz, K., Batáry, P., Frank, K., Purger, J. J. (2011): A mindennapos fészekellenőrzések befolyásolják-e a talaj és bozótfészkek túlélési esélyeit? A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2011. év I. félévi szakülései. 235. szakülés: február 24. (csütörtök). (előadás: FK)
program (pdf)

2010 (előadás: 2)   (vissza a lap tetejére)

Kurucz, K., Bertalan, L., Purger, J. J. (2010): A fekete rigó (Turdus merula) költési sikere Pécsett: igazi és mesterséges fészkek megfigyelésének tapasztalatai. A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2010. év II. félévi szakülései. 233. szakülés: november 18. (csütörtök). (előadás: KK, BL, PJJ)
program (pdf)

Kurucz, K., Bertalan, L., Purger, J. J. (2010): Műfészkekkel, műtojásokkal végzett kísérletek módszertanának kritikai áttekintése. 4. Szünzoológiai Szimpózium. Budapest, 2010. április 9. In: Kőrösi Á (szerk.): Program; Előadások és poszterek összefoglalói, p. 18. MÖTE, Szeged (előadás: KK)
absztrakt (pdf)


2009 (előadás: 1)   (vissza a lap tetejére)

Kurucz, K., Kallenberger, H., Szigeti, Cs., Purger J. J. (2009): A feketerigó áprilisi és júniusi fészekaljainak túlélési esélyei - egy fészekaljpredációs vizsgálat tanulságai. VIII. Magyar Ökológus Kongresszus. Szeged, 2009. augusztus 26-28. In: Körmöczi, L. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, p. 128. (előadás: KK)
absztrakt (pdf)


2008 (előadás: 1, poszter: 1)   (vissza a lap tetejére)

Csiky, J., Purger, D. (2008): Monitoring of vascular flora along Drava river and in Baranja (Croatia). DRAVA-INTERECO, Workshop III. Pécs, 2008. február 15. Programfüzet, 8-9 p. (Csiky J. OP in Hungarian)
absztrakt (pdf)

Csiky, J., Purger, D. (2008): A Dráva horvát oldalán megkezdett flóra monitoring első eredményei. [First results of flora monitoring along the Drava river in Croatia]. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói (Gödöllő, 2008. február 29.-március 2.). Kitaibelia 13 (1): 156. (Csiky J. OP in Hungarian)
absztrakt (pdf)

Csiky, J., Lengyel, A., Purger, D. & Botta-Dukát, Z. (2008): Hordeum secalinum Schreb. uralta szubmediterrán mocsárrétek Magyarországon. [Hordeum secalinum Schreb. dominated submediterranean wet meadows in Hungary]. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói (Gödöllő, 2008. február 29.-március 2.). Kitaibelia 13 (1): 155.
absztrakt 2 (pdf)

Kurucz K., Purger J. J. (2008): Befolyásolják-e a mesterséges talajfészkekbe helyezett gyurmatojások a fészekaljak túlélési esélyeit? V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Nyíregyháza, 2008. november 6-9. In: Lengyel, Sz., Mihók, B., Lendvai Á.Z., Sólymos, P. (szerk.): Program és absztrakt-kötet, p. 129. (poszter: KK).
absztrakt (pdf)    poszter(pdf)

Purger, D. & Csiky, J. (2008): A Báni-hegy (Horvátország) löszflórája és vegetációja. [Loess flora and vegetation of Bansko brdo (Croatia)]. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. c. konferencia összefoglalói (Gödöllő, 2008. február 29.-március 2.). Kitaibelia 13 (1): 187. (PP in Hungarian)
absztrakt (pdf)

Purger, J. J. (2008): „Dráva, mint határfolyó menti területek biodiverzitásának fenntartását biztosító természetvédelmi kapcsolatok kiépítése, a monitorozási kapcsolatok átadása az Európai Ökológiai Hálózat fejlesztése érdekében” – A projekt fontosabb eredményeinek bemutatása. [„Drava, kao pogranična rijeka: uspostavljanje suradnje u oblasti zaštite prirode, u očuvanju biološke raznolikosti, prenošenju iskustva u praćenju stanja sa ciljem razvijanja Europske ekološke mreže” – Prikaz rezultata postignutih u okviru Projekta]. DRAVA-INTERECO, Workshop III. Pécs, 2008. február 15. Programfüzet, 4-7 p. (előadás: PJJ)
absztrakt (pdf)

2007 (előadás: 2, poszter: 6)   (vissza a lap tetejére)

Csiky, J., Purger, D. & Topić, J. (2007): Monitoring of vascular flora along the river Drava in Hungary and Croatia. 2nd Croatian Botanical Congress, Zagreb, Croatia September 20th - 22nd 2007. Book of abstracts, p. 75. (poszter)
abstract (pdf)   poszter (pdf)

Gubányi A., Cserkész T., Kiss V., Horváth Gy. & Farkas J. (2007): Long-term monitoring of Hungarian Birch Mouse (Sicista subtilis trizona). V. European Congress of Mammalogy. Hystrix It. J. Mamm. Supp. p: 76. (poszter)

Gubányi A., Wohlfart, R., Horváth, Gy. (2007): Development and application of the Automatic Radiotelemetry System (ARS) - an overview of radiotelemetry. Fauna Pannonica 2007 (FAPA 2007). Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin, Kecskemét, Hungary, 29 November - 1 December, 2007. Abstracts, p. 30.

Horváth, Gy., Gubányi, A., Csete, S., Dremmel, L. (2007): Microhabitat indication of small mammals in a degradated and a protected marshland area. In: Sjöberg, K., Rooke, T. (eds.): Book of Abstracts of the International Union of Game Biologists XXVII. Congress. Uppsala. p. 304. (poszter)

Jakab, F., Horváth, Gy., Ferenczi, E., Szűcs, G. (2007): Identification and Molecular Characterization of Hantaviruses (Dobrava, Puumala and Tula) Detected in Rodents in the Transdanubian Region of Hungary. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED 2007), 23-25, February, 2007, Vienna, Austria (poster)

Jakab, F., Horváth, Gy., Ferenczi, E., Szűcs, G. (2007): Detection of Dobrava hantavirus infections in rodents (Apodemus agrarius, A. flavicollis) in the Transdanubian region of Hungary. 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 31 March - 3 April, 2007, Munich, Germany (poster)

Purger, D. & Csiky, J. (2007): Continental and Pannonian loess flora and vegetation on the southern border of its distribution. 2nd Croatian Botanical Congress, Zagreb, Croatia September 20th - 22nd 2007. Book of abstracts, p. 92 (poszter).
abstract (pdf)   poszter (pdf)

Ramsey P.R., Purger J.J. (2007): Polymorphic proteins and natural selection in wood mice (Apodemus): hypotheses from bioinformatics and population models . 10th International Congress on  Amino Acids and Proteins, 20 - 25 August 2007. Kallithea, Chalkidiki, Greece. (oral presentation: PRR). Amino Acids 33 (3): XI-XI SEP 2007. IF: 2.104 (2006)
abstract (pdf)

Csiky, J. & Purger, D. (2007): Növényfajok monitorozása a Dráva folyó és a magyar-horvát határ mentén. DRAVA-INTERECO, Workshop II. Drávaszentes, 2007. december 14. Programfüzet, 8 p. (OP in Hungarian)
absztrakt (pdf)

Csiky, J., Purger, D. & Topić, J. (2007): Monitoring of vascular flora along the river Drava in Hungary and Croatia. 2nd Croatian Botanical Congress, Zagreb, Croatia September 20th - 22nd 2007. Book of abstracts, p. 75. (PP in English).
absztrakt (pdf)   poszter (pdf)

Horváth, Gy., Purger J. (2007): A kisemlősök elterjedésének monitorozása bagolyköpet vizsgálatok alapján. DRAVA-INTERECO, Workshop I. Kaposvár, 2007. június 27. Programfüzet, 32-33 p. (előadás: Hgy, PJJ)
absztrakt (pdf)

Horváth, Gy., Pál, R., Csete, S., Purger, J., Tallósi, B. (2007). Energiafű-kultúrák diverzitás-változásai térben és időben egy intenzív mezőgazdasági tájban. In: „A megújuló természeti erőforrások új szerepben“ 2007. nov. 29. Pécs. (előadás: HGY)
program (pdf)

Horváth, Gy., Krčmar, S., Tórizs, I. & Purger J. J. (2007): Kisemlősök elterjedés monitorozása a gyöngybagoly (Tyto alba) köpetvizsgálata alapján, a horvátországi Baranya területén. DRAVA-INTERECO, Workshop II. Drávaszentes, 2007. december 14. Programfüzet, 15 p. (előadás: HGY)
absztrakt (pdf)

Fridrich, I., Horváth, Gy. & Purger, J. J. (2007): A NATURA 2000 hálózatba javasolt területek kijelölése a Dráva mentén Horvátországban. DRAVA-INTERECO, Workshop I. Kaposvár, 2007. június 27. Programfüzet, 6-7 p. (előadás: PJJ)

absztrakt (pdf)

Purger, D. & Csiky, J. (2007): Flóra monitoring a Dráva mentén. DRAVA-INTERECO, Workshop I. Kaposvár, 1997. június 27. Programfüzet, 8-9 p. (OP in Hungarian)
absztrakt (pdf)

Purger, D. & Csiky, J. (2007): Continental and Pannonian loess flora and vegetation on the southern border of its distribution. 2nd Croatian Botanical Congress, Zagreb, Croatia September 20th - 22nd 2007. Book of abstracts, p. 92, (PP in English).
absztrakt (pdf)  poszter (pdf)

Purger, J. J. (2007): „Priručnik za istraživanje biološke raznolikosti duž rijeke Drave”
A monitorozási módszereket tartalmazó kézikönyv bemutatása. DRAVA-INTERECO, Workshop II. Drávaszentes, 2007. december 14. Programfüzet, 25 p. (előadás: PJJ)
absztrakt (pdf)

Ramsey P. R., Purger J. J. (2007): Polymorphic proteins and natural selection in wood mice (Apodemus): hypotheses from bioinformatics and population models. 10th International Congress on  Amino Acids and Proteins, 20 - 25 August 2007. Kallithea, Chalkidiki, Greece. Amino Acids 33 (3): XI-XI SEP 2007. IF: 2.78 (előadás: PRR)
absztrakt (pdf)

2006 (előadás: 3, poszter: 13)  (vissza a lap tetejére)

Ábrahám A., Győző D., Inkeller J., Horváth Gy. (2006): A gyöngybagoly hím táplálékhordási aktivitásának jelentősége a fiókák felnevelésében.
VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 16. (poszter).
abstract (pdf)

Cserkész T.,  Farkas J., Horváth Gy.,Gubányi A. (2006): Peleközösségek vizsgálata a Dél-Bükkben direkt és indirekt módszerekkel. VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 45. (poszter).
abstract (pdf)

Cserkész T., Gubányi A., Estók P., Farkas J., Horváth Gy. (2006): The status of the endangered Hungarian Southern Birch Mouse (Sicista subtilis trizona) in Europe.
1st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August, 2006. Eger, Hungary. Book of Abstracts: 431. (poszter).

Csonka G., Horváth Gy. (2006): A pirók erdeiegér, Apodemus agrarius, mozgásmintázata és mikrohabitat-használata mozaikos élőhelyen.
VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 47. (poszter).
abstract (pdf)

Dremmel L., Dudás R., Gondos M., Bálint D., Horváth, Gy. (2006): Impact of habitat degradation on the small mammal community and populations abundance in relict marshland area.
1st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August, 2006. Eger, Hungary. Book of Abstracts: 445. (poszter).

Gábriel, R., Schäffer, D.A. (2006): GABA-immunoreactive photoreceptors in the retina of an anuran, Pelobates fuscus. FASEB Summer Research Conferences, Retinal Neurobiology and Visual Processing, Indian Wells, California. 15-20 July 2006. Poster #8
(poszter).
abstract (pdf)  
poszter (pdf)

Horváth, Gy. (2006): Karakter kisemlős fajok populációdinamikája és térbeli eloszlása energiafű ültetvényen. VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 88. (poszter).
abstract (pdf)

Horváth, Gy., Csonka G., Kardos R., Sárfi N., Mányoki G., Molnár D. (2006): Spatial pattern of small mammals in protected forest and reforestation area. 1st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August, 2006. Eger, Hungary. Book of Abstracts: 496. (poszter).

Inkeller J., Győző D., Ábrahám A., Kasza O., Horváth Gy. (2006): A gyöngybagoly költési skerének veszélyeztető tényezői éjszakai infrakamerás videó-monitoring alapján. VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 93. (poszter).
abstract (pdf)

Jakab, F., Horváth, Gy., Ferenczi,E., Szűcs, Gy. (2006): Dobrava és Puumala hantavírusok gyakorisága a Dunántúlon befogott kisemlősök (Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus) között. Magyar Mikrobiológiai Társaság Konferenciája, 2006. október 18-20. Keszthely

Jakab, F., Ferenczi, E., Horváth, Gy., Szűcs, Gy. (2006): Tula hantavírusok első kimutatása és molekuláris jellemzése Microtus arvalis kisemlősökből. Magyar Mikrobiológiai Társaság Konferenciája, 2006. október 18-20. Keszthely

Jakab, F., Bányai, K., Ferenczi, E., Horváth, Gy., Bogdán, Á., Szűcs, Gy. (2006): Egy új, érzékeny molekuláris módszer kidolgozása Dobrava hantavírusok specifikus kimutatására. Magyar Mikrobiológiai Társaság Konferenciája, 2006. október 18-20. Keszthely (poszter)

Jakab, F., Ferenczi, E., Horváth, Gy., Szűcs, G. (2006): Detection of rodent-borne viruses in Hungary in 2006. 4th European Congress On Viral Diseases (ConVir 4), 25-28, October, 2006, Budapest, Hungary

Purger J.J., Csuka, Sz., Kurucz, K. (2006): Befolyásolják-e a gyurmatojások a mesterséges talajfészkek túlélési esélyeit? VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 176. (poszter).
abstract (pdf)

Schäffer D.A., Pirkhoffer, E., Horváth, Gy., Purger J.J. (2006): Distribution of Common Spadefoot Toad (Pelobates fuscus) and soil types in Hungary.
1st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August, 2006. Eger-Hungary. Book of Abstracts: 671. (poszter).
abstract (pdf)   poszter (pdf)

Schäffer D.A., Végh, B., Voigt, A., Türmer, K., Horvai, V., Purger J.J. (2006): A barna ásóbéka szaporodásbiológiai vizsgálata a Barcsi Borókás területén. VII. Magyar Ökológus Kongresszus. Budapest, 2006. szeptember 4-6. In: Szentesi, Á., Szövényi, G., Török, J. (szerk.): Előadások és Poszterek összefoglalói, p. 186. (poszter).
abstract (pdf)   poszter (pdf)


2005 (előadás: 2, poszter: 2)   (vissza a lap tetejére)

Babai, N., Schäffer, D., Gábriel, R. (2005): Photoreceptor distribution in retina of the spadefoot toad (Pelobates fuscus). A Magyar Idegtudományi Társaság XI. Konferenciája. Pécs, 2005. január 26-29. (poszter). Abstract in Clinical neuroscience 58(S1): 9.
abstract (pdf)   poszter (pdf)

Mužinić, J., Purger, J.J. (2005): Podbare: Potencijalno područje reintrodukcije Dalmatinskog pelikana. Knjiga sažetaka sa simpozija Rijeka Krka, prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, Šibenik 5.-8. listopada 2005, str. 28. (elõadás).

Ramsey, P.R., Purger, J.J. (2005): Biochemical and morphological identification of woodmice (Apodemus) in Serbia. Louisiana Academy of Sciences 79th Annual Meeting, Grambling State University, March 18, 2005. (előadás).

Schäffer, D., Wilhelm, M., Gábriel, R. (2005): Neuropeptide-Y like immunoreactive elements in the retina of the spadefoot toad (Pelobates fuscus). A Magyar Idegtudományi Társaság XI. Konferenciája. Pécs, 2005. január 26-29. (poszter). Abstract in Clinical neuroscience 58(S1): 83.
abstract (pdf)  
poszter (pdf)

2004 (előadás: 3, poszter: 3) 
(vissza a lap tetejére)

Horváth Gy.
(2004): Modellszelekciós eljárások állatpopulációk fogás-visszafogás adatainak értékelésében. Élettudományi Kutatások a Dunántúlon. 2004. május 12. VEAB székház, Veszprém. (előadás).

Horváth Gy.
(2004): Kisemlősök mikrohabitat preferenciájának vizsgálata mozaikos élőhelyen. 2. Szünzoológiai Szimpózium.

Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. In: Batáry P., Báldi A., Dévai Gy.: Előadások és poszterek összefoglalói: 33. MÖTE, Szeged. (előadás).

Horváth Gy., Gubányi, A. (2004): A fokozottan védett északi pocok (Microtus oeconomus) indikátor-értéke a három szigetszerű élőhelyen. 2. Szünzoológiai Szimpózium. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. In: Batáry P., Báldi A., Dévai Gy.: Előadások és poszterek összefoglalói: 34. MÖTE, Szeged. (poszter).

Molnár, D., Németh, T., Csete, S., Horváth, Gy. (2004): Bagolyköpetek kisemlős-faunisztikai adatainak tájszintű értékelése. 2. Szünzoológiai Szimpózium.
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. In: Batáry P., Báldi A., Dévai Gy.: Előadások és poszterek összefoglalói: 60. MÖTE, Szeged. (poszter).

Schäffer D.
, Purger J.J. (2004): Kétéltű szaporodóhelyek felmérése terelőkerítések és vödörcsapdák alkalmazásával. 2. Szünzoológiai Szimpózium. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. In: Batáry P., Báldi A., Dévai Gy.: Előadások és poszterek összefoglalói: 73. MÖTE, Szeged. (előadás).

Tóth, Z., Horváth, Gy., Ábrahám, A., Inkeller, J., Győző, D., Peres, Sz., Müller, E. (2004): A gyöngybagoly zsákmányszerzésének vizsgálata infrakamerás megfigyelés alapján. 2. Szünzoológiai Szimpózium. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2004. március 8-9. In: Batáry P., Báldi A., Dévai Gy.: Előadások és poszterek összefoglalói: 83. MÖTE, Szeged. (poszter).

2003 (előadás: 2, poszter: 8, videofilm: 1)   (vissza a lap tetejére)

Bank, L., Horváth, Gy., Tóth, Z., Müller, E. (2003): Barn owl, Tyto alba (Scopoli, 1769) management and monitoring in southwest Hungary.  6th World Conference on Birds of Prey and Owls. Budapest. (poszter).

Gabriel, R., Schaffer, D., Purger, J., Wilhelm, M. (2003): Neurochemical analysis of retinal cell types in Pelobates fuscus. Sixth IBRO, World Congress of Neuroscience. July 10-15, 2003, Prague, Czech Republic. Abstract: 4097 (poszter).
abstract (pdf)   poszter (pdf)

Horváth Gy. (2003): A MARK program alkalmazása kisemlősök metapopulációs megközelítésű vizsgálatában. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. In: Dombos, M., Lakner, G.: Előadások és Poszterek összefoglalói: 114. (előadás).

Horváth Gy., Gubányi A. (2003): Az északi pocok (Microtus oeconomus) populációdinamikai vizsgálata.  6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. In: Dombos, M., Lakner, G.: Előadások és poszterek összefoglalói: 115. (poszter).

Horváth, Gy., Hamburger, K., Dévényi, B. (2003): Density-dependent predation of the barn owl (Tyto alba). 6th World Conference on Birds of Prey and Owls. Budapest. (poszter).

Horváth, Gy., Müller, E.,  Tóth, Z., Németh, T. (2003): The breeding and nesting behaviour of Barn Owl. 4th Meeting of European Owl-Experts. Internationales Symposium, Kolpinghaus, Dornbirn in Vorarlberg, 23.-26. Oktober 2003. In: Schwerdtfeger, O.: Ecology and Conservation of Europen Owls, Programme and List of Posters: 35, Dornbirn, Österreich. (videofilm).

Horváth, G.
, Csete, S., Molnár, D., Morschhauser, T., Németh, T. (2003): The impact of habitat fragmentation on the food composition of Barn Owls (Tyto alba). 4th Meeting of European Owl-Experts. Internationales Symposium, Kolpinghaus, Dornbirn in Vorarlberg, 23.-26. Oktober 2003. In: Schwerdtfeger, O.: Ecology and Conservation of Europen Owls, Programme and List of Posters: 34, Dornbirn, Österreich. (poszter).


Oláh Zs., Horváth Gy. (2003): A vöröshátú erdeipocok (Clethrionomys glareolus) téli túlélésének becslése és modellezése. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. In: Dombos, M., Lakner, G.: Előadások és Poszterek összefoglalói: 207. (előadás).

Purger J.J., Mészáros A.L. Purger D. (2003): Erdőben, erdőszélen vagy tisztáson érdemesebb földön fészkelni? 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. In: Dombos, M., Lakner, G.: Előadások és Poszterek összefoglalói: 220. (poszter).

Schäffer D., Purger J.J., Gábriel, R. (2003): A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) magyarországi elterjedése az eddigi kutatások alapján. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. In: Dombos, M., Lakner, G.: Előadások és Poszterek összefoglalói: 230. (poszter).
poszter (pdf)

Schäffer, D., Dénes, V., Gábriel, R., Purger, J.J. (2003): Kémiai markerek eloszlása a barna ásóbéka (Pelobates fuscus) retinájában. A Magyar Idegtudományi Társaság IX. Konferenciája. Balatonfüred, 2003. január 23-25. Abstract: Distribution of chemical markers in the retina of the spadefoot toad (Pelobates fuscus fuscus). Clinical neuroscience 56(2): 77. (poszter).
abstract (pdf)

2002 (előadás: 3, poszter: 7)   (vissza a lap tetejére)

Gubányi, A., Horváth, Gy. (2002): Az északi pocok (Microtus oeconomus Pallas, 1776) hazai populációinak természetvédelmi problémái. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 109. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Horváth, Gy. (2002): Az északi pocok populációszintű monitorozása a Kis-Balaton területén. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya. (916. előadóülés) 2002. január 9. ELTE Dudits Endre terem, Budapest. (előadás).

Horváth, Gy. (2002): Kisemlőskutatások a Pécsi Tudományegyetemen. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya. (916. előadóülés) 2002. január 9. ELTE Dudits Endre terem, Budapest. (előadás).

Horváth, Gy., Pogány, Á., Hamburger, K., Schäffer, D. (2002): A védett csalitjáró pocok (Microtus agrestis Linnaeus, 1761) országos elterjedése és szünbiológiai vizsgálata a Kis-Balaton területén. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 120. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Horváth, Gy., Tóth, Z., Müller, E., Hamburger, K. (2002): A gyöngybagoly (Tyto alba Scopoli, 1769) regionális költésének értékelése kulcsfaktor-analízis alkalmazásával. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 119. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Horváth, Gy., Molnár, D., Nagy, T., Baksza, I., Németh, T. (2002): A gyöngybagoly (Tyto alba) költési paramétereinek és táplálék-összetételének vizsgálata a költőhelyek tájmintázatának elemzése alapján. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 118. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Kalmár S., Horváth Gy. (2002): Két eltérő erdei habitat kisemlős közösségének összehasonlító szünbiológiai vizsgálata. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 130. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Morschhauser, T., Purger J. (2002): Biológiai alapállapot felmérés. Hulladékgazdálkodási és tájrehabilitáció konferencia. PTE, TTK, 2002. április 26. (előadás).

Pecsenye K., Vadkerti, E., Varga, Z. (2002): A genetikai differenciálódás mintázata két hazai Isophya faj esetében. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 178. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

Purger, D., Vadkerti, E. (2002):  A Mecsek és a Baranyai-dombság másodlagos jellegtelen gyepjei, mint tarsza fajok (Orthoptera, Isophya) élőhelyei. In: Lengyel, Sz., Szentirmai, I., Báldi, A., Horváth, M., Lendvai, Á.Z.: Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Sopron, 2002. november 14-17.) Program és Absztrakt kötete: 178. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. (poszter).

2001 (előadás: 4.)    (vissza a lap tetejére)

Csete S., Schäffer D., Horváth Gy. (2001): The impact of vegetation structure on the microhabitat preferences of three Rodentia in patchy habitat. 44th IAVS Symposium. 29 July – 4 August, 2001, Freising-Weihenstephan, Germany. Abstracts. p. 77. (előadás).

Horváth Gy., Schäffer D., Hamburger K., Molnár D (2001): A Dráva felső szakaszán végzett bagolyköpet elemzések kisemlős faunisztikai eredményei. 2. Dráva Konferencia. Pécs, 2001. október 26. (előadás).

Horváth Gy., Schäffer D., Hamburger K., Molnár D., Pogány Á. (2001): Kisemlősök populáció és közösségi vizsgálata két ártéri erdőtípusban. 2. Dráva Konferencia. Pécs, 2001. október 26. (előadás).

Purger J. (2001): Változott-e a kék vércsék (Falco vespertinus) fészkelési stratégiája az elmúlt tíz évben? Élettudományi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok második regionális konferenciája, Pécs, november 7. (előadás).

2000 (előadás: 4, poszter: 1)

Horváth, Gy. (2000): Kisemlősök populációszintű monitorozása erdőrezervátumi pufferterületen. [Small mammal population monitoring in the buffer zone of forest reserve]. 5. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és Poszterek kivonatai, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 11/1: 70. (előadás).

Horváth, Gy., Wagner, Z. (2000): Density estimation of two rodent populations using trapping web and distance sampling method on the Dráva lowlands. Folyóvölgyek ökológiai problémái. 2000. március 23-24. SZAB Székház,
Szeged. (előadás). 

Horváth, Gy. , Molnár, D., Nagy, T., Csete, S. (2000): A gyöngybagoly, Tyto alba (Scop., 1769) táplálékából kimutatott kisemlős közösségek összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltelemzése alapján. [Comparative analysis of small mammal communities inferred from Barn owl Tyto alba (Scop., 1769) diet, based on the patch analysis of owl hunting areas]. l5. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és Poszterek kivonatai, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 11/1: 234. (poszter).

Vadkerti, E., Farkas S. (2000): A Dráva-ártér Isopoda faunája IV. Szilonicspuszta. Folyóvölgyek ökológiai problémái. 2000. március 23-24. SZAB Székház, Szeged. (előadás).

Wagner, Z., Horváth, Gy. (2000): Két koegzisztens rágcsálópopuláció denzitásának hatása az erdei pocok, Clethrionomys glareolus túlélésére. [The effect of the density of two coexistent rodent populations on the survival of the Bank vole Clethrionomys glareolus]. 5. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és Poszterek kivonatai, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 11/1: 176. (előadás).

 

Utolsó módosítás: 2012. március 19. (Herczeg Róbert)